Riepu spiediena kontroles sistēma jeb TPMS sensori

Riepu spiediena kontroles sistēma jeb TPMS sensori

TPMS (riepu spiediena kontroles sitēma jeb Tire Pressure Monitoring System) ir automobiļos iebūvēta sistēma, kas paredzēta riepu iekšējā spiediena uzraudzīšanai. Izšķir tiešās un netiešās sistēmas. Ja vienā vai vairākās riepās notiek spiediena zudums, par to nekavējoties tiek brīdināts vadītājs ar signālu mēraparātu panelī.
Šie TPMS izpilda trīs galvenās funkcijas:
• Tie uzlabo braukšanas drošību;
• Tie palīdz novērst palielinātu degvielas patēriņu, ko izsauc nepareizs spiediens riepās;
• Tie palīdz novērst pastiprinātu riepu nodilumu, ko izsauc pazemināts spiediens riepās.

Galvenā priekšrocība:
• Spiediena krišanās konstatēšana notiek reālajā laikā, un tas (spiediens) var tikt labots vēl pirms kādu bojājumu rašanās.

Kā darbojas tiešā TPMS
Izmantojot tiešo sistēmu, devējs nosaka gaisa spiedienu un temperatūru riepā. Šī informācija ar radioviļņu palīdzību tiek pārraidīta kontroles ierīcei automobilī. Atkarībā no displeja koncepcijas braucējs var vai nu konstanti nolasīt tekošos spiediena lielumus kā tīru tekstu, vai sarindot šo informāciju, nospiežot pogu, vai arī saņemot tikai brīdinājuma signālu par pazeminātu spiedienu. Šī sistēma ļauj noteikt pakāpenisku un strauju spiediena zudumu riepā, jo tā kontrolē spiedienu tiešā veidā.

TPMS

Kā darbojas netiešā TPMS
Netiešā sistēma ņem vērā riteņu rotācijas ātrumu, lai noteiktu riepas spiedienu vai spiediena zudumu. Rotācijas ātruma noteikšanu veic automobilī iebūvētie ABS sensori vai arī vilkmes kontroles sensori. Netiešā sistēma izmanto divus fizikālos lielumus:
1.Riteņa apkārtmērs. Ja spiediens riepā krītas, riteņa diametrs samazinās. Šī riteņa rotācijas ātrums salīdzinājumā ar citiem riteņiem pieaugs;
2.Frekvence. Piedziņas riteņiem ir specifisks vibrāciju veids, kas ir atkarīgs no spiediena, un sistēma noteiks spiediena zudumu no vibrācijas veida izmaiņām.

Šo sistēmu priekšrocības un trūkumi
Tiešā TPMS iegūst ļoti precīzus datus, un tā var sniegt papildus rādījumus kā riepas pozīcijas noteikšana, spiediena zuduma noteikšana stāvošam automobilim vai arī kontrolēt rezerves riteni. No otras puses šī sistēma prasa papildus darbu, veicot automobiļa apkopes vai mainot riepas. Papildus tam visiem viena un tā paša automobiļa riteņiem, t.i. ziemas, vasaras, rezerves, jābūt gataviem ar darbojošamies (funkcionējošiem) sensoriem.
Salīdzinoši netiešā TPMS nav tik precīza savā darbībā, jo tā, piemēram, nevar nomērīt temperatūru vai spiedienu. Tā nevar nomērīt arī spiedienu stāvošam automobilim. Tomēr riepu maiņa ir ievērojami vieglāka, jo nav jāpievērš uzmanība riepu sensoriem. Garākā braucienā šī sistēma var izsaukt nepareizu riepu spiediena iestatījumus, jo netiešā sistēma nepārbauda vajadzīgo spiedienu, bet gan reģistrē aktuālo lielumu novirzes.

TPMS izmantošana braucot un veicot automobiļa apkopes ietekmē gan automobiļa īpašnieku, gan arī servisu. Tas sevišķi attiecas uz tiešās TPMS izmantošanu. Gadījumā, ja ir tukša riepa vai bojāts sensors, viņam būs jāuzticas kvalificētu darbnīcu pakalpojumiem.

Kādiem normatīvajiem aktiem ir jāatbilst TPMS
Būtībā, atbilstoši ES likumdošanai, automobiļa ražotājam ir jāuzstāda TPMS jau uz konveijera. Tomēr augstākminētā likumdošana neparedz, kāda tad īsti sitēma ir jāizmanto. Tāpēc abas gan tiešā, gan netiešā sistēmas ir atļautas, ievērojot ECE-R 64 ietvertos nosacījumus un prasības.
ECE-R 64 definē tikai funkcionalitāti nevis ieteicamo funkcionalitāti, ko nodrošina ar oriģinālajiem vai aksesuāru sensoriem. Tas nozīmē, ka visi aksesuāru jeb rezerves daļu tirgus sensori, kas varētu tikt izmantoti automobiļu riteņos, ir atļauti.
Svarīgi zināt, ka nefunkcionējoša TPMS, kas ir konstatēta vispārējās tehniskās apskates laikā, ir klasificējama kā maza kļūme, un automobiļa īpašniekam ir jānodrošina tās savešana kārtībā.

Tireshop, riepu centrs Krustpils ielā 6,vasaras un ziemas riepas klāsts. www.tireshop.lv

TPMS sensoru programmēšana, uzstādīšana un tirdzniecība. Lēti un ātri.

© Tireshop 2023